FANDOM


D93215e44214ec04

Modelowa kamienica.

Sektor Główny - jeden z sektorów Twardowski City. Tworzą go poziomy znajdujące się poniżej głównych zabudowań Kopuł. Niebo czy też raczej otwarta przestrzeń kosmiczna jest z nich słabo widoczna, przez co życie uchodzi w niej za bardziej uciążliwe. Gdzieniegdzie zainstalowano holograficzne symulatory nieba, jednak są to urządzenia starszej generacji, dające jedynie niezbyt ostrą aproksymację zamierzonego celu. Pomimo tego Sektor Główny to pierwsza i najbardziej podstawowa część miasta. Dlatego też nierzadko określana jest eufemistycznie jako stare miasto. Bardzo dużo w nim wspaniałych i pięknych kamienic jednak spora ich cześć znajduje się w różnym stanie zaniedbania, wciąż nie mogąc doczekać się remontu. Sektor Główny zamieszkują biedniejsi mieszkańcy miasta. Część najbardziej zaniedbanych kamienic zburzono i zastąpiono utylitarnymi wieżowcami, w których ceny mieszkań są najniższe. Mowa tu o dzielnicy Kraj Bałtycki, która obecnie uchodzi za najniebezpieczniejszą część miasta, w której kwitnie przestępczość.