FANDOM


Chronoekspansja - współczynnik określający względną prędkość upływu czasu w danym rejonie wszechświata (z reguły jest podawany dla konkretnej galaktyki). Za czas normalny uważa się ten, który płynie w stolicy Kosmicznej Społeczności. Teoretyczna wartość zerowa oznaczałaby całkowite zatrzymanie upływu sekund, zaś liczba ujemna cofanie się do przeszłości. Tego typu miejsca są znane jako anomalie czasowe.

Ze zjawiskiem wiąże się wartość strategiczno-rozwojowa danego obszaru. Im szybciej płynie czas, tym prędzej rejon rozwija się w stosunku do innych miejsc. Jest też ciekawszy turystycznie - w 2 dni urlopu można przebyć 4. Z kolei galaktyki o chronoekspansji bliższej zeru, są wykorzystywane jako "zamrażarki" dla fizyków - pozwalają "przechowywać" złożone i krótkotrwałe konstrukty fizyczne, co spowalnia ich rozpad.

Przykładowe wskaźniki chronoekspansji:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.